Specializace

Advokátní kancelář poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu advokátní kancelář zastupuje klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

 

 

 

 

 

Kontakt

Mgr.Ing.Regina Grygarová Advokátní kancelář Zacpalova 379/27
Opava
746 01
+420 777 027 592 akgrygarova@email.cz